ثبت نام آزمونهای بانک سوالات ششم(بیگدلی) http://bigbest25.mihanblog.com 2019-08-18T20:06:04+01:00 text/html 2018-11-19T19:41:59+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی آزمون تستی ریاضی ششم - فصل اول http://bigbest25.mihanblog.com/post/238 <div align="center"> <font size="5" face="Mihan-Yekan">آزمون ریاضی ششم</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#000099">فصل اول: الگوسازی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><img src="http://s8.picofile.com/file/8343287934/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7.PNG" alt="ریاضی ششم فصل اول الگوها" width="647" vspace="0" hspace="0" height="355" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><font color="#000099"><font size="5"><font face="Mihan-Yekan">جهت دانلود به <font color="#009900">ادامه مطلب</font> مراجعه نمایید.</font></font></font></div><div align="center"><a href="https://t.me/bigbest23" target="_blank" title="تلگرام ما"><img src="http://s9.picofile.com/file/8341095776/telegram.JPG" alt="تلگرام ما" width="454" vspace="0" hspace="0" height="131" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><a href="https://www.instagram.com/mathmovie6/" target="_blank" title="اینستاگرام ما"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339731768/insta.PNG" alt="گروه آموزشی رایا" width="374" vspace="0" hspace="0" height="119" border="0" align="bottom"></a><br><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#000099"></font></div> text/html 2016-03-19T22:22:34+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود یازدهمین مرحله آزمون دلتا تست ( همراه با پاسخ ) http://bigbest25.mihanblog.com/post/236 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود یازدهمین مرحله آزمون دلتا تست ( <font color="#FF0000">همراه با پاسخنامه تشریحی</font> )<img src="http://s7.picofile.com/file/8244124050/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.JPG" alt="تیزهوشان" align="bottom" height="305" hspace="0" border="0" vspace="0" width="539"><br>جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید<br><br></font></b></div> text/html 2015-05-19T12:09:18+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود سیزدهمین مرحله ی آزمون علمی هوش پنجم http://bigbest25.mihanblog.com/post/235 <span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8189232784/New_Picture.png" alt=""></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4">بهترین پیشنهاد برای آمادگی در تیزهوشان<br>14 مرحله آزمون&nbsp;</font></b><a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/232" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201);">هوش پنجم</a><b><font size="4"><b>&nbsp;بانک سوالات ششم<br></b></font><img src="http://s5.picofile.com/file/8142385792/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.JPG" alt="ادامه مطلب" vspace="0" width="354" align="bottom" border="0" height="40" hspace="0"></b><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px;"><b>دانلود اولین مرحله آزمونهای ویژه پایه پنجم(هوش پنجم)</b><br><b>با پاسخنامه تشریحی&nbsp;</b><br><b>ویژه آمادگی پایه</b><br></div><div><b><br></b></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span> text/html 2014-10-06T11:48:52+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی بودجه بندی آزمون تیزهوشان پایه پنجم(هوش پنجم) http://bigbest25.mihanblog.com/post/233 <div align="center"><b>بودجه بندی آزمون تیزهوشان پایه پنجم<br><font color="#FF0000">(هوش پنجم)</font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8144446118/2222222.JPG" target="_blank" title="بودجه بندی"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144446118/2222222.JPG" alt="بودجه بندی" border="0" align="bottom" height="295" hspace="0" vspace="0" width="490"></a><br><font size="4">جهت مشاهده برنامه در اندازه بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید.<br>جهت ثبت نام <a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/232" target="_blank" title="هوش پنجم"><font color="#FF0000">کلیک </font></a>کنید.</font><br></div> text/html 2014-10-06T10:45:54+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی ثبت نام 14 مرحله آزمون علمی پایه پنجم(بانک سوالات ششم- بیگدلی) http://bigbest25.mihanblog.com/post/232 <div align="center"><b>ثبت نام 14 مرحله آزمون علمی پایه پنجم<br>(<font color="#FF0000">بانک سوالات ششم- بیگدلی</font>)</b><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8144434418/Capkljture.JPG" alt="ثبت نام " border="0" align="bottom" height="379" hspace="0" vspace="0" width="503"><br>جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.<br></div> text/html 2014-08-21T16:24:03+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی ثبت نام 25 مرحله آزمون علمی(تیزهوشان،نمونه دولتی و المپیاد ریاضی) http://bigbest25.mihanblog.com/post/227 <div align="center"><b>ثبت نام 25 مرحله آزمون علمی(<font color="#FF0000">تیزهوشان،نمونه دولتی و المپیاد ریاضی</font>)</b><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8136338526/04.JPG" alt="کل آزمونها" border="0" align="bottom" height="352" hspace="0" vspace="0" width="471"><br><font size="3"><b>شماره پشتیبانی:09128882067<br>مسعود بیگدلی</b></font><br><br><b><font size="3">نکته مهم<br>جهت ثبت نام ابتدا فیلدهای زیر را پرکرده و مبلغ ثبت نام را واریز نمایید.<br>سپس <font color="#3366FF">شماره پیگیری پرداخت</font> را به شماره تلفن <font color="#FF0000">09128882067</font> پیامک کنید تا رمز دانلود را دریافت نمایید.</font></b><br></div> text/html 2014-04-29T13:58:37+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T19:15:22+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/222" style="text-decoration: none; color: rgb(65, 65, 67);">خرید پستی آلما پایه ششم</a></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T19:03:32+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><b>خرید پستی آلما پایه ششم</b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T17:46:18+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی فروش CDآموزش ریاضی پایه ششم(آلما) http://bigbest25.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><b>فروش CDآموزش ریاضی پایه ششم(آلما)<br></b><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="73" width="278"><br></div><b> </b> text/html 2014-02-05T07:31:56+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود فعالیت های درس تفکر و پژوهش ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/219 <div align="center"><b>دانلود فعالیت های درس تفکر و پژوهش ششم</b><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/91267061087652259817.jpg" alt="فعالیت های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="328" hspace="0" vspace="0" width="445"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-02-05T07:18:34+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی http://bigbest25.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><b>دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی</b><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/93559534359756278787.jpg" alt="داستان های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="354" hspace="0" vspace="0" width="486"><br><br></div> text/html 2014-02-05T06:49:41+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود فیلم های درس تفکر و پژوهش ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><font size="2"><b>دانلود فیلم های درس تفکر و پژوهش ششم</b></font><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/51427465678098260946.jpg" alt="فیلم های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="320" hspace="0" vspace="0" width="439"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-02-05T05:33:19+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود پاور پوینت های درس تفکر و پژوهش http://bigbest25.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><b>دانلود پاور پوینت های درس تفکر و پژوهش</b><br><img src="http://www.upload7.ir/imgs/2014-02/43230560833551583720.jpg" alt="پاورپوینت های تفکر و پژوهش" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="480"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-01-10T10:55:28+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی تعرفه تبلیغات در سایت http://bigbest25.mihanblog.com/post/215 <br><div align="center"><b>تبلیغات در بانک سوالات ششم - بیگدلی<br><br>ادامه ی مطلب</b><br></div>