ثبت نام آزمونهای بانک سوالات ششم(بیگدلی) http://bigbest25.mihanblog.com 2018-02-20T04:23:43+01:00 text/html 2016-03-19T18:52:34+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود یازدهمین مرحله آزمون دلتا تست ( همراه با پاسخ ) http://bigbest25.mihanblog.com/post/236 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دانلود یازدهمین مرحله آزمون دلتا تست ( <font color="#FF0000">همراه با پاسخنامه تشریحی</font> )<img src="http://s7.picofile.com/file/8244124050/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.JPG" alt="تیزهوشان" align="bottom" height="305" hspace="0" border="0" vspace="0" width="539"><br>جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید<br><br></font></b></div> text/html 2015-05-19T07:39:18+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود سیزدهمین مرحله ی آزمون علمی هوش پنجم http://bigbest25.mihanblog.com/post/235 <span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8189232784/New_Picture.png" alt=""></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="font-size: 10.6666669845581px;"><b><font size="4">بهترین پیشنهاد برای آمادگی در تیزهوشان<br>14 مرحله آزمون&nbsp;</font></b><a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/232" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201);">هوش پنجم</a><b><font size="4"><b>&nbsp;بانک سوالات ششم<br></b></font><img src="http://s5.picofile.com/file/8142385792/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.JPG" alt="ادامه مطلب" vspace="0" width="354" align="bottom" border="0" height="40" hspace="0"></b><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px;"><b>دانلود اولین مرحله آزمونهای ویژه پایه پنجم(هوش پنجم)</b><br><b>با پاسخنامه تشریحی&nbsp;</b><br><b>ویژه آمادگی پایه</b><br></div><div><b><br></b></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></span> text/html 2014-10-06T08:18:52+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی بودجه بندی آزمون تیزهوشان پایه پنجم(هوش پنجم) http://bigbest25.mihanblog.com/post/233 <div align="center"><b>بودجه بندی آزمون تیزهوشان پایه پنجم<br><font color="#FF0000">(هوش پنجم)</font></b><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8144446118/2222222.JPG" target="_blank" title="بودجه بندی"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144446118/2222222.JPG" alt="بودجه بندی" border="0" align="bottom" height="295" hspace="0" vspace="0" width="490"></a><br><font size="4">جهت مشاهده برنامه در اندازه بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید.<br>جهت ثبت نام <a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/232" target="_blank" title="هوش پنجم"><font color="#FF0000">کلیک </font></a>کنید.</font><br></div> text/html 2014-10-06T07:15:54+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی ثبت نام 14 مرحله آزمون علمی پایه پنجم(بانک سوالات ششم- بیگدلی) http://bigbest25.mihanblog.com/post/232 <div align="center"><b>ثبت نام 14 مرحله آزمون علمی پایه پنجم<br>(<font color="#FF0000">بانک سوالات ششم- بیگدلی</font>)</b><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8144434418/Capkljture.JPG" alt="ثبت نام " border="0" align="bottom" height="379" hspace="0" vspace="0" width="503"><br>جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.<br></div> text/html 2014-08-21T11:54:03+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی ثبت نام 25 مرحله آزمون علمی(تیزهوشان،نمونه دولتی و المپیاد ریاضی) http://bigbest25.mihanblog.com/post/227 <div align="center"><b>ثبت نام 25 مرحله آزمون علمی(<font color="#FF0000">تیزهوشان،نمونه دولتی و المپیاد ریاضی</font>)</b><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8136338526/04.JPG" alt="کل آزمونها" border="0" align="bottom" height="352" hspace="0" vspace="0" width="471"><br><font size="3"><b>شماره پشتیبانی:09128882067<br>مسعود بیگدلی</b></font><br><br><b><font size="3">نکته مهم<br>جهت ثبت نام ابتدا فیلدهای زیر را پرکرده و مبلغ ثبت نام را واریز نمایید.<br>سپس <font color="#3366FF">شماره پیگیری پرداخت</font> را به شماره تلفن <font color="#FF0000">09128882067</font> پیامک کنید تا رمز دانلود را دریافت نمایید.</font></b><br></div> text/html 2014-04-29T09:28:37+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T15:45:22+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://bigbest25.mihanblog.com/post/222" style="text-decoration: none; color: rgb(65, 65, 67);">خرید پستی آلما پایه ششم</a></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T15:33:32+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی خرید پستی آلما پایه ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center;"><b>خرید پستی آلما پایه ششم</b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"></div> text/html 2014-02-09T14:16:18+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی فروش CDآموزش ریاضی پایه ششم(آلما) http://bigbest25.mihanblog.com/post/220 <div align="center"><b>فروش CDآموزش ریاضی پایه ششم(آلما)<br></b><img src="http://s4.picofile.com/file/7949764408/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7.jpg" alt="مسعود بیگدلی"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="73" width="278"><br></div><b> </b> text/html 2014-02-05T04:01:56+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود فعالیت های درس تفکر و پژوهش ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/219 <div align="center"><b>دانلود فعالیت های درس تفکر و پژوهش ششم</b><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/91267061087652259817.jpg" alt="فعالیت های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="328" hspace="0" vspace="0" width="445"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-02-05T03:48:34+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی http://bigbest25.mihanblog.com/post/218 <div align="center"><b>دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی</b><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/93559534359756278787.jpg" alt="داستان های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="354" hspace="0" vspace="0" width="486"><br><br></div> text/html 2014-02-05T03:19:41+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود فیلم های درس تفکر و پژوهش ششم http://bigbest25.mihanblog.com/post/217 <div align="center"><font size="2"><b>دانلود فیلم های درس تفکر و پژوهش ششم</b></font><br><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/51427465678098260946.jpg" alt="فیلم های تفکر و پژوهش ششم" align="bottom" border="0" height="320" hspace="0" vspace="0" width="439"><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-02-05T02:03:19+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود پاور پوینت های درس تفکر و پژوهش http://bigbest25.mihanblog.com/post/216 <div align="center"><b>دانلود پاور پوینت های درس تفکر و پژوهش</b><br><img src="http://www.upload7.ir/imgs/2014-02/43230560833551583720.jpg" alt="پاورپوینت های تفکر و پژوهش" align="bottom" border="0" height="360" hspace="0" vspace="0" width="480"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div> text/html 2014-01-10T07:25:28+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی تعرفه تبلیغات در سایت http://bigbest25.mihanblog.com/post/215 <br><div align="center"><b>تبلیغات در بانک سوالات ششم - بیگدلی<br><br>ادامه ی مطلب</b><br></div> text/html 2013-12-13T15:55:42+01:00 bigbest25.mihanblog.com مسعود بیگدلی دانلود وکتور حاشیه گل و بوته(شماره1) http://bigbest25.mihanblog.com/post/214 <div align="center"><b>دانلود وکتور حاشیه گل و بوته(<font color="#FF0000">شماره1</font>)</b><br><img src="http://setfa.net/images/5kw2hmyjsm5272e28wze.jpg" alt="وکتور گل و بوته" align="bottom" border="0" height="256" hspace="0" vspace="0" width="500"><br><b>منبع:وکتور کده</b><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7624668381/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.png" alt="به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید" height="93" width="354"><br></div>